Hamilelikte süt kullanımı çok önemlidir, Dikkat!

2009-09-10 12:24:00
Bunlardan biri de bruselladır.Özellikle hamilelik döneminde anne adayı ve gelişen bebek için büyük önem taşıyan süt ve süt ürünlerinde gereken hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde ciddi hastalıklar ortaya çıkabilir.

Hamilelikte brusella düşük ve erken doğuma neden olabileceği gibi bebekte de anomalilerin görülmesine neden olabilir. VKV Amerikan Hastanesi Kadın Sağlığı Ünitesi uzmanlarından ve www.tupbebek.com sitesi medikal direktörü Dr. Senai AKSOY brusella konusunda en çok merak edilen soruları yanıtladı.

Brusella nedir?Brusellaya hastalık ile adı taşıyan brusella bakterisi neden olur. Brusella bakterisi düşük, kısırlık ve meme hastalıklarına yol açar. Bu bakteri insan, sığır, koyun, keçi ve domuzlarda görülebilir.

Brusella nasıl bulaşır?Brusella mikrobu, hasta hayvanların dışkı, süt ve atık yavru zarları ile çevreye bulaşır ve insanlarda hastalığa yol açar. Ayrıca insanlara bakteri kapmış et veya süt - süt ürünlerinin sindirim yolu, enfekte hayvan dokusu, kanı, lenfasının, bütünlüğü bozulmuş deri, konjunktivaya (gözün dıştan görülen beyaz kısmıdır) direkt teması ve infeksiyöz aerosollerin nefesle alınması ile bulaşabilir. Brusella bakterisinin kuluçka evresi altı - 20 gündür.

Brusella belirtiler nelerdir?

Diğer belirtileri arasında halsizlik, iştahsızlık ve buna bağlı olarak da kilo kaybı yer alır.

Hastalık birkaç hafta sürebileceği gibi birkaç ayda da devam edebilir. Bazı vakalarda ise titreme şeklinde gelen, çok yüksek olmayan ateşe neden olabilir. Pek çok ateşli hastalıkla aynı belirtileri gösterir.Brusella mikrobu karaciğer, lenf bezleri, salgı bezleri, dalak ve sinirlere yerleşir. Bazı durumlarda bruselladan sonra granulomatöz (inflamasyonla seyreden tüberküloz), hepatit, artrit, spondilit (ağrılı, ilerleyici bir romatizmal hastalıktır), anemi, lökopeni (kanda bulunan akyuvarların azalması), trombositopeni (kandaki trombosit sayısının azlığı), menenjit, üveit (gözün iris kısmında iltihaplanma), optik nörit (görme sinirinin, gözün arka kısmındaki bölümünün ani görme kaybı ile karakterize iltihabı durumu) ve endokardit (kalp valvülleri yahut iç zarının enflamasyonu) görülebilir. Bruselladan sonra değişik patolojik değişiklikler görülebilir. Ancak brusellada özellikle kas ağrıları ve terleme çok daha yoğundur.

Brusella tanısı nasıl konulur?Brusella ateşli dönemdeyken doğrudan kan testleri yapılır. Bunun için Rose Bengal Testi (RBPT) ile 98 güvenilirlikte teşhis yapılabilir. Teşhis için enfeksiyonun derecesi belirlenmek zorundaysa Serum Aglütinasyon Test'i (SAT), Komplement Fiksasyon Testi (KFT) veya Coomb's testi uygulanabilir. Ancak hastalık kronikleşmişse serolojik yöntemlere kullanılır.Tanı için gerekli testlerin seçiminde hastalığın hangi evresi önemli rol oynar.

Brusella tedavisi nasıl yapılır?Hastalığın tedavisi muhtelif antibiyotikler kullanılır. Birkaç hafta boyunca birden fazla antibiyotiğin kombine halde kullanılması gerekir.

Brusellanın fetus üzerinde etkisi nedir?Ayrıca bebekte bir anomali veya sakatlık da ortaya çıkabilir. Brusella tedavisi hamilelikte fetusa zararı olmayacak uygun antibiyotikler ile uygulanır.Hamilelikte bulaşan brusella bakterisi düşük veya yüksek ateşten dolayı erken doğuma neden olabilir.

EntelHatun

0
0
0
Yorum Yaz